Roosendaal

Engelbrecht van Nassau Kazerne
Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
Commandobaan 4
1939 - 1997
Vervolgens is de 'oude' kazerne met de grond gelijk gemaakt
waarna op dezelfde plaats een nieuwe werd gebouwd
welke in mei 2002 in gebruik werd genomen.

KCT - Tentenkamp

Marechaussee Kazerne

Katholiek Militair Tehuis


Aanbiedingen en informatie