Nijmegen

LIMOS
voorheen waren dit de:
Krayenhoff , Snijders en Prins Hendrik Kazerne aan de Gelderselaan 37.
Op dit moment wordt de voormalige LIMOS omgebouwd tot zelfstandige wooneenheden.

Krayenhoff of Eerste Infanterie Kazerne
aan de Groesbeekseweg 165
1905 - 1995
Ontworpen door G.W.J. Koolemans Beijnen
( nu bedrijven en kunst-ateliers )

Snijders of Tweede Infanterie Kazerne
aan de Groesbeekseweg 165
1906 - 1995
Ontworpen door G.W.J. Koolemans Beijnen
( nu bedrijven en kunst-ateliers )

Prins Hendrik Kazerne
Dommer van Poldersveldtweg 112 - Daalseweg 380
1909 - 1995
Ontworpen door de Haagse architect J. Limburg
( nu Asielzoekerscentrum ) Hospitaal
 Koloniale Reserve
 Hospitaal

Valkhof Kazerne
Hoek Lindenberg , Valkhofplein en de Bezembindersgas
1860 - 1913

Waal- of Havenkazerne
Was gelegen ter plaatse van het huizenblok tussen
Waalkade, Papengas, Kloosterstraat en Observantenstraat.
Omstreeks 1700 - 1920

Katholiek Militair Tehuis ' Keizer Karel '
Van Slichtenhorststraat 81
1947 - 1992

Katholiek Militair Vormingscentrum " Westerhelling "
op de Kwakkenberg
1912 - ? ? ? ?
Ontworpen door Oscar Leeuw
tegenwoordig klooster van de Fraters Maristen.

Protestants Militair Tehuis
Borneostraat 2 / Sumatrastraat 116


Aanbiedingen en informatie