Nieuwersluis

Koning Willem III Kazerne
Zandpad 3
1867 tot 1997
1877 - 1896 School voor zonen van dienende en/of gewezen militairen
1922 - ???? Depot voor Discipline van het Korps Politietroepen
1940 - 1945 Tuchtklasse voor de Opbouwdienst, Opleidingsschool Marechaussee,
de Arbeidsdienst, Rijks Opvoedingsgesticht en Tuchtschool en het Centraal Bewaringskamp politieke gevangenen.

Vanaf 1946 is het een Depot en Detentiekamp van de Koninklijke Marechaussee,
met een straf- en tuchtklasse. In 1950 wordt de naam veranderd in Depot voor Discipline.
In 1981 wordt de naam wederom gewijzigd in Militair Penitentiair Centrum. In 1997 wordt
de kazerne overgedragen aan de Dienst Justitiele Inrichtingen, die er een Penitentiaire
Inrichting voor Vrouwen vestigen. Defensie huurt er tot 1999 celruimte,
alvorens te verhuizen naar de Majoor Mulderkazerne in Stroe. Met dank aan het MPC

Aanbiedingen en informatie