Milligen

Kamp en Legerplaats
1860 - heden

 Kamp RIMI
 Kamp RIMI

Remonte Depôt
aan de Amersfoortseweg

 Met dank aan Gerard Beijen

Militair Herstellingsoord

Kamp v/d Koninklijke Luchtmacht
Amersfoortsewg 248
1950 - heden

Tehuis voor Militairen

Aanbiedingen en informatie