Leeuwarden

Frederik Hendrik of Prins Frederik Kazerne
1863 - 1981
Vanaf 1984 omgebouwd tot appartementencomplexMilitair barakkenkamp
aan het Nieuwe Kanaal
1914 - 1918

Marechaussee Kazerne
aan de Arendstuin 37
1893 - 1943 / 1947 - 1996

Militair Hospitaal

Vliegbasis
aan de Keegsdijk 7
1949 - heden

Tehuis voor Militairen
aan het Noordvliet 111

Christelijk Militair Tehuis
Voorstreek 36

Rooms Katholiek Militair Tehuis
Nieuwestad 99

CADI - CLUB
Harlingerplein
21.01.1946 - ????

Nog niet
maar hij komt
vast wel.

Aanbiedingen en informatie