Haarlem

Ripperda of Cavalerie Kazerne
aan de Schoterweg
Ontwerp: Majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl
1882 - 1992
Waarna een azielzoekerscentrum
Vanaf 2002 wordt de Ripperda omgebouwd tot woonwijk

Barakkenkamp Cavalerieterrein

Koudenhorn of Infanterie Kazerne
1804 - 1960
Voorheen ( 1770 - 1810 ) diaconiehuis
en vanaf 1971 het Hoofdbureau van PolitieChristelijk Militair Tehuis
aan de Jansweg 34

Rooms Katholiek Militair Tehuis

Cadi Club


Aanbiedingen en informatie