Gouda

Kazerne
aan de Varkenmarkt
1841 - 1922
vervolgens veemarkt en cafe restaurant.
Vanaf 1987 bioscoop, winkelpromenade en wooneenheden.

Prins Willem Alexander Kazerne

Nog niet
maar hij komt
vast wel.

Vluchtelingenkamp
Graaf Floris Weg

Tehuis voor Militairen
Peperstraat 54

Nog niet
maar hij komt
vast wel.

Aanbiedingen en informatie