Assen

Gewestelijk Militair Hospitaal
aan de Witterstraat
( in 1991 met de grond gelijk gemaakt )

Garnizoens Kantine
aan de Vaart Noordzijde, voorheen
" CONCERTHUIS " en " CADI - CLUB "
Tegenwoordig Cultureel Centrum" De Kolk "

Johan Willem Friso Kazerne
aan de Balkenweg 3
voorheen
Emma , Wilhelmina , Hendrik of Infanterie Kazerne
1892 - ....


Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
1939 - ....

Emma Kazerne

Wilhelmina Kazerne

Hendrik Kazerne

Barakkenkamp
( moet achter de kazernes zijn geweest )

Schietterrein bij Witten

Interneringsdepot 1914
In de hallen van de kazernes

Tehuis voor Militairen
aan de Drentsche Hoofdvaart

Katholiek Militair Tehuis

Protestants Christelijk Militair TehuisTentenkamp - Reservebataljon


Aanbiedingen en informatie