Arnhem

Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis " Bronbeek "
nu " Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek "
aan de Velperweg 147
1863 - hedenLegerplaats Galgenberg

Barakkenkamp " Golflinks "

Menno van Coehoorn Kazerne
1885 - 1967
Het Provinciaal Militair Commando bleef tot eind tachtiger jaren.
Het hele complex werd bestemd voor woningbouw.

Militair Hospitaal
" Onder de Linden "
na 1999 plaats gemaakt voor woningbouw.
Hoofdgebouw is herbestemd tot 2 x 4 appartementen.

Saksen Weimar Kazerne
aan de Monnikensteeg 103
Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
1939 - 2002
Wordt omgebouwd tot woningen/appartementenWillems Kazerne
Aan het voormalige Willemsplein, nu Gele Rijdersplein
Naar ontwerp van Anthony Aytink van Falkenstein
1837 - 1944

 Zoals de kazerne er in 1945 uitzag

Cadi - Club
" Prinses Beatrix "
Aan de Velperweg

Militair Tehuis
Jansbinnensingel 21

Katholiek Militair TehuisProtestants Militair Tehuis
" Prins Bernhard "
Velperweg 25C


Aanbiedingen en informatie